Hebrew Student Manual Part One (PDF)

Hebrew Student Manual Part One (PDF)

Hebrew Student Manual Part One (PDF)

$23.00

by Ann Weiser Cornell & Barbara McGavin

מדריך מקיף ומעמיק זה נועד ללוות קורסי התמקדות ברמה הראשונה והשנייה. המדריך מציע תמיכה בלמידה של התמקדות, בדגש על שותפות התמקדות.

“התמקדות היא עניין פשוט של להחזיק תשומת לב פתוחה ולא שיפוטית כלפי משהו שנחווה ישירות אך עדיין לא במילים. הרבה דברים קורים מתוך הפשטות הזו.” מתוך המבוא

פורמט

ספר דיגיטלי (PDF)

אודות ספרים דיגיטליים

* שימו לב: כל קנייה של עותק דיגיטלי מקנה זכות שימוש לאדם אחד לשימוש פרטי בלבד

 

0000