Dutch Translations

Free e-course translated in Dutch:

Word Groter Dan Dat Wat Jou Klein Houdt
(Get Bigger Than What’s Bugging You)
Ann Weiser Cornell
Vertaling Egbert Monsuur

Books translated in Dutch:

De kracht van focussen: luisteren naar je lijf kan je leven veranderen, een praktische gids
(The Power of Focusing: A Practical Guide to Emotional Self-Healing.
Available here: De Toorts)

 Focusing Articles Translated in Dutch

Over Vragen versus Vrijlatende Suggesties bij het Focussen
(Questioning Questions)
Ann Weiser Cornell
Vertaling Erna de Bruijn

Zeven geheimen om een blokkering op te lossen (183KB PDF)
(The Seven Secrets to Getting Unblocked
)
Ann Weiser Cornell
Vertaald door Tine Swyngedouw

Tien manieren om focussen te gebruiken in het dagelijkse leven
(Ten ways to use focusing in daily life)
Ann Weiser Cornell
Vertaald door Sara Broens en Tine Swyngedouw

Drie sleutelaspecten van focussen
(Three key aspects of focusing)
Ann Weiser Cornell
Vertaald door Tine Swyngedouw

Drie regels voor een veilig focuspartnerschap
(Three rules for safety in focusing partnerships)
Ann Weiser Cornell
Vertaling Lara Peumans

Het “Slachtoffer”, de “Criticus” en de innerlijke relatie: Focussen met het gedeelte dat dood wil.
(The ‘Victim,’ the ‘Critic,’ and the Inner Relationship: Focusing with the Part that Wants to Die)
Barbara McGavin
Vertaling Erna de Bruijn

Hoe de “Living Forward” Weet Waar Het Heen Moet
(How the Living Forward Knows Which Way to Go)
Barbara McGavin en Ann Weiser Cornell
Vertaling van Wilja Westerhof-Suringar en Karin Ruiter, herziene versie: Erna de Bruijn

Hoe weet je of je echt aan ’t focussen bent?
(How to Tell If You’re Really Focusing)
Ann Weiser Cornell
Vertaling Erna de Bruijn

Relatie = afstand + verbinding (186KB PDF)
(Relationship = Distance + Connection)
Ann Weiser Cornell
Vertaling Arno Wouters en Erna de Bruijn

Fragile Process
(Fragile Process)
Margaret S. Warner
Vertaling Mieke Mensen

Innerlijke relatie Focusing
(Inner Relationship Focusing)
Ann Weiser Cornell & Barbara McGavin
Vertaling Maria Schuermans

Radicale zachtheid: de transformatie van de innerlijke criticus
(Radical Gentleness)
Ann Weiser Cornell
Vertaling Maria Schuermans

Innerlijke relatie Focusing: hechting en interpersoonlijke neurobiologische integratie versterken
(Inner Relationship Focusing: Strengthening Attachment and Interpersonal Neurobiological Integration) 
Carol J. Sutherland
Vertaling Maria Schuermans

De kracht van luisteren
(The Power of Listening)
Ann Weiser Cornell
Vertaling Maria Schuermans

Gedachten over alles radicaal aanvaarden: een nieuw perspectief op de aard van het Goede, het Slechte, de ziel en het menselijke bestaan
(Thoughts on the Radical Gentleness of Everything)
Laurence Letich
Vertaling Maria Schuermans

Schatkaarten naar de ziel
(Treasure Maps to the Soul)
Barbara McGavin and Ann Weiser Cornell
Vertaling Maria Schuermans