Norwegian Translations

Focusing Articles translated in Norwegian:

‘Offeret’, ‘Kritikeren’ og den Indre Relasjon; Focusing med den delen som ønsker å dø
The ‘Victim,’ the ‘Critic,’ and the Inner Relationship: Focusing with the Part that Wants to Die
Av Barbara McGavin
Oversatt av Vera Rabben Teigen
Gitt ut i The Focusing Connection, September 1994